Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Aug 28, 2020

Sörmlandspodden har träffat två Landshövdingar som berättar om deras tid som Landshövdingar för Södermanlands län och Östergötlands län. 

Gäster: Liselott Hagberg och Elisabeth Nilsson
Programledare: Jacqueline Hellsten