Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Sep 4, 2020

Sörmlandsleden är en av Sveriges längsta låglandsleder och kanske den enda du kan nå från en tunnelbana utanför Stockholm. Vi får höra två f.d. landshövdingar prata om Sörmlandsleden som är en ideell förening bestående av tusentals betalande medlemmar och hundratals arbetande ideella entusiaster som sköter om leden genom vildmark, insjöar, byar, ödehus och slott, och längs dramatiska kuststräckor utmed havet.

Gäster: Liselott Hagberg och Elisabeth Nilsson
Programledare: Jacqueline Hellsten