Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Sep 11, 2020

Gäster: Johanna Frieberg och Malin Andersson

Programledare: Jacqueline Hellsten

I det här programmet vill vi lyfta nya möjligheter till gränsöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, den lokala ridskolan och hästnäringen. Den svenska ridskolan är unik i världen, både när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta med kommunalt stöd, vilket ger mycket goda förutsättningar för folkhälsofrämjande insatser i samarbete med hästen.

”Hästen spelar en viktig roll såväl ur ett samhällsperspektiv som för den enskilda individen. En hållbar utveckling och tillväxt ska ta hänsyn till både hästen och samhället, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.” Så står det i Hästnäringens Nationella Stiftelses (HNS) nya strategiplan.