Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden

Jul 31, 2020

I det här programmet vill vi lyfta fram ännu en intressant ”besöksanledning” som fångar besökare till en ort en plats, antingen man tycker om natur, historia, njuta av god mat eller bara gästa ett genuint hotell.
Hos Utflyktsvägens entreprenörer och i Sörmland, finns några som valt att skapa en scen...


Jul 24, 2020

Utflyktsvägen längs Sörmlandskusten med omnejd bjuder på många kulturarv från olika tider i Sörmland.
I det här programmet samtalar konstnären Anita Grede med arkitekten och författaren Varis Bokalders, om hans arbete och det stora intresse han har för Sörmland och dess kulturarv.
För 10 år sedan...


Jul 17, 2020

Salems Kommun har renoverat Ersboda torp, Rönninge till en 4H-gård. Med stöd av Leader Sörmlandskusten och Länsstyrelsen i Stockholms län är nu Ersboda en 4H-gård, med verksamhet till framförallt barn och unga. Ersboda klassas som kulturhistoriskt värdefullt för Salems kommun. Här finns idag ett före detta...


Jul 10, 2020

Utflyktsvägen... Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap...

I det här programmet får ni höra om Utflyktsvägen och Föreningen Gröna Kusten, som visar på att det är fullt möjligt för turismentreprenörer att få till stånd en långvarig samverkan
över läns- och kommungränser och...


Jul 3, 2020

I det här avsnittet får ni en bild av vad som hänt på Nyköpingshus,  Rysshärjningarna, hertig Karl, Gästabudspelet men också höra Göran om hans brinnande intresse för historia, hans böcker och nu senast om stadsvandringen.

Gäst: Göran Hedin
Programledare: Lasse Lindberg och Jacqueline Hellsten