Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Jul 10, 2020

Utflyktsvägen... Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap...

I det här programmet får ni höra om Utflyktsvägen och Föreningen Gröna Kusten, som visar på att det är fullt möjligt för turismentreprenörer att få till stånd en långvarig samverkan
över läns- och kommungränser och marknadsföra ett område, bara 1 timme söder om Stockholm-Mälardalen.

Gäster: Lars-Gunnar Thor, Leif Dahlstedt, Andreas Turesson och Staffan Jonsson
Programledare: Jacqueline Hellsten