Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Jul 24, 2020

Utflyktsvägen längs Sörmlandskusten med omnejd bjuder på många kulturarv från olika tider i Sörmland.
I det här programmet samtalar konstnären Anita Grede med arkitekten och författaren Varis Bokalders, om hans arbete och det stora intresse han har för Sörmland och dess kulturarv.
För 10 år sedan förverkligade han tillsammans med sin fru drömmen om ett kretsloppsjordbruk utanför Nyköping.

Gäst: Varis Bokalders
Programledare: Anita Grede och Jacqueline Hellsten