Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Jul 31, 2020

I det här programmet vill vi lyfta fram ännu en intressant ”besöksanledning” som fångar besökare till en ort en plats, antingen man tycker om natur, historia, njuta av god mat eller bara gästa ett genuint hotell.
Hos Utflyktsvägens entreprenörer och i Sörmland, finns några som valt att skapa en scen för musikupplevelser på vår sörmländska landsbygd, utanför storstäderna.
Repertoaren är bred, alltifrån folkmusik, spelmansstämmor, jazz, musical, visor, rockabilly, till opera.
I kombination med sin dagliga verksamhet som t.ex. hotell- och cafévärd, krögare, lanthandlare gör
Det att man kan ha ”många fler ben att stå på” och kan förlänga sin turistsäsong, samtidigt som man
skapar intresse för sin bygd och främjar musikintressen.

Gäster: Maria Bystedt, Lars-Gunnar Thor, Ann-Kristin Rahm
Programledare: Lasse Lindberg