Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Jul 3, 2020

I det här avsnittet får ni en bild av vad som hänt på Nyköpingshus,  Rysshärjningarna, hertig Karl, Gästabudspelet men också höra Göran om hans brinnande intresse för historia, hans böcker och nu senast om stadsvandringen.

Gäst: Göran Hedin
Programledare: Lasse Lindberg och Jacqueline Hellsten