Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Sep 18, 2020

Gäster: Hans Sandberg och Jan Sjöstedt
Programledare: Lasse Lindberg

 

Ett samtal om fåglar, djur, insekter och växter. Tips om promenader och utflykter i ”den sköna lustgården”.
Lasse Lindberg leder ett samtal med Hans Sandberg från Länsstyrelsens naturreservats-enhet och Jan Sjöstedt, entomolog och ornitolog från Nyköping