Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Jul 17, 2020

Salems Kommun har renoverat Ersboda torp, Rönninge till en 4H-gård. Med stöd av Leader Sörmlandskusten och Länsstyrelsen i Stockholms län är nu Ersboda en 4H-gård, med verksamhet till framförallt barn och unga. Ersboda klassas som kulturhistoriskt värdefullt för Salems kommun. Här finns idag ett före detta torp som byggdes på 1600-talet.

Gäster: Ankie Bosander, Caisa Carlsson och Marie Söderkvist Nyberg
Programledare: Jacqueline Hellsten